Hilde Coolman

"Sensoren inzetten"

Op de Nieuwe Akker bij Hilde Coolman

"Met sensoren in de suikerbieten kunnen we gerichter ingrijpen"

Het akkerbouwbedrijf van de familie Coolman in Oudeschip (Groningen) teelt onder meer pootaardappelen, suikerbieten en granen. Het bedrijf zet sensoren in. Daarmee monitort het bedrijf de omstandigheden in de suikerbietenteelt.

"Op onze Nieuwe Akker zetten we sensoren in, die de temperatuur en luchtvochtigheid meten in de suikerbietenteelt. Aan de hand daarvan bepaalt hij de infectiekans voor verschillende bladschimmels", vertelt Hilde Coolman. Zij draait niet alleen mee in het akkerbouwbedrijf, maar heeft ook een baan als onderzoeker bij HLB. Ze vertelt dat de uitkomsten van de sensoren helpen bij het maken van de juiste keuzes. "We kunnen het juiste moment van ingrijpen bepalen. Dit draagt bij aan een gezonde suikerbietenteelt."