Harry Schreuder

"Broedplaats voor vogels"

Op de Nieuwe Akker bij Harry Schreuder

Agrarisch natuurbeheer is goed voor de biodiversiteit

Akkerbouwbedrijf Harry's Farm in Swifterbant (Flevoland) telt bijna 50 hectare. Harry Schreuder teelt naast de typische akkerbouwgewassen aardappelen, suikerbieten, uien en wintertarwe ook kleinere gewassen als peterselie en edamame-bonen.

"Naast de vele akkerbouwgewassen die wij hier telen doe ik ook al een aantal jaren mee aan het agrarisch natuurbeheer in Flevoland", vertelt Harry Schreuder. Zo heeft de akkerbouwer een vogelakker ingericht. "Hier kunnen vogels voedsel vinden. En in het voorjaar kunnen zij er een nest maken." Akkerranden zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, zo legt Harry uit. "Het is ook heel mooi voor de burger. Die kan in de zomer genieten van de akkerranden . Er zijn genoeg fietsers die even stoppen om een foto te maken."