Ruimte voor de Nieuwe Akker

Slim, innovatief en duurzaam

Klimaatverandering, bevolkingsgroei, stikstofproblematiek, afname van biodiversiteit en een groeiende vraag naar plantaardig voedsel. De wereld is sterk aan het veranderen. En de akkerbouw verandert mee!

Akkerbouwers zitten vol ideeën. Ze zijn innovatief en komen met slimme, duurzame oplossingen voor de uitdagingen van vandaag én morgen. Laat deze ondernemers doen waar ze al honderden jaren goed in zijn: waarde leveren uit hun akkers.

  • Voedingswaarde
  • Economische waarde
  • Duurzame waarde

Ruimte voor de Nieuwe Akker!

Internationale Aardappeldag

Dit jaar vieren we de allereerste editie van Internationale Aardappeldag. De Verenigde Naties hebben 30 mei officieel uitgeroepen tot Internationale Aardappeldag.

Over de hele wereld wordt deze dag stilgestaan bij het belang van de aardappel, ’s werelds derde voedselgewas dat mondiaal biljoenen mensen voedt. Natuurlijk doen we dat ook in Nederland, aardappelland bij uitstek. Lees meer.

Perspectief van de Nederlandse akkerbouw

De wereld is sterk aan het veranderen en de akkerbouw verandert mee. De sector draagt bij aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Dat gebeurt op basis van de sterke samenwerking in de keten. Veredeling, teelt, handel én verwerking werken samen binnen BO Akkerbouw en schetsen samen zeven richtingen voor perspectief van de Nederlandse akkerbouw. Lees meer.

Onze akkerbouwers werken al van generatie op generatie hard om ons voedsel te produceren. Voedsel dat dagelijks monden voedt, hier en over de hele wereld. Akkerbouwers doen dit met veel liefde voor en kennis over de akkers en de gewassen die ze erop verbouwen.

Kennis, die maar blijft groeien met de tijd. Want de akkerbouwers blijven hun vak steeds weer vernieuwen. Zoeken oplossingen voor nieuwe problemen. Bedenken nieuwe toepassingen met bestaande opbrengsten uit de akker.

Deel ons verhaal!

De akkerbouw is een sector waar we trots op kunnen zijn. Akkerbouwers zorgen voor gezond voedsel, leveren waarde uit hun akkers en blijven vernieuwen om in te spelen op de veranderende wereld. Wil je ons verhaal verder brengen? Deel dan onze video's, beelden en ons verhaal over de Nieuwe Akker.

Naar downloads

De Akkerbouw Maakt Het

We moeten beter omgaan met het milieu. De Nederlandse akkerbouw kan hierbij helpen.

Producten van de Nederlandse akker zijn gezond, lekker en beter voor het milieu. Veel producten van de Nederlandse akker kunnen gebruikt worden als natuurlijke vervanger van verschillende producten. Lees meer.

“We mogen trots zijn op de Nederlandse akkerbouwers. Op hun verandervermogen, zonder ons typisch Nederlandse landschap kwijt te raken.”

Op de Nieuwe Akker worden de grondstoffen voor nieuwe producten verbouwd: gezond voedsel, plantaardige eiwitten, duurzame ingrediënten en groene alternatieven voor fossiele grondstoffen. De Nieuwe Akker bloeit als nooit tevoren.

Veelgestelde vragen

De akkerbouw is een vooraanstaande agrarische sector in Nederland en een belangrijke leverancier van ons voedsel. De sector kleurt meer dan 500.000 hectare grond van Nederland.

In Nederland zijn er ongeveer 10.000 akkerbouwbedrijven te vinden. Sommige ondernemers combineren het telen van akkerbouwgewassen met een andere tak van sport. Bijvoorbeeld met een veehouderij of met de teelt van bloembollen. Daarnaast zijn er ook nog heel veel kleinschalige, meer hobbymatige akkerbouwerbedrijven.

Granen staan met ruim 170.000 hectare met stip op nummer 1. Maar Nederlandse akkerbouwers telen ook veel aardappelen en suikerbieten. Samen staat er van deze gewassen meer dan 240.000 hectare in Nederland. Waar een klein land groot in kan zijn!

Akkerbouw is verspreid over heel Nederland te vinden. Toch is er in sommige provincies een sterke concentratie van akkerbouwbedrijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor Groningen, Flevoland en Zeeland. Dit heeft onder meer te maken met de grondsoort in bepaalde delen van deze provincies.

Akkerbouwers werken op alle mogelijke manieren aan een duurzame sector. Er is volop aandacht voor het gewas, de bodem en de omgeving. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is sterk gereduceerd: 95% tussen 1975 en 2015 (bron: Planbureau voor de Leefomgeving). Ook zet de sector stevig in op goed bodembeheer, nieuwe veredelingstechnieken en precisielandbouw. Dit draagt bij aan de ambitie van de sector: in 2030 is de Nederlandse akkerbouw koploper in duurzame teeltmethoden.