Ruimte voor de Nieuwe Akker!

Ons Nederlandse landschap is prachtig – en moet prachtig blijven. Daar is iedereen het mee eens. Onze weidse akkers vol gewassen onder een zomerzonnetje. Een akkerbouwer op zijn tractor om het land te bewerken. Het zijn de nostalgische en puur Hollandse beelden die we allemaal op ons netvlies hebben. Een mooi en rijk landschap waarin akkerbouw, onze plattelandscultuur en de natuur in harmonie met elkaar zijn.

Onze akkerbouwers werken al van generatie op generatie hard om ons voedsel te produceren. Voedsel dat dagelijks monden voedt, hier en over de hele wereld. Akkerbouwers doen dit met veel liefde voor en kennis over de akkers en de gewassen die ze erop verbouwen. Kennis, die maar blijft groeien met de tijd. Want de akkerbouwers blijven hun vak steeds weer vernieuwen. Zoeken oplossingen voor nieuwe problemen. Bedenken nieuwe toepassingen met bestaande opbrengsten uit de akker.

En dat is belangrijk, want de wereld is sterk aan het veranderen. Klimaatverandering, bevolkingsgroei, stikstofproblematiek en afname van biodiversiteit. Het stelt ons voor grote opgaven. Door klimaatverandering wapenen we ons nu tegen meer extreme weersomstandigheden. We gaan op zoek naar andere vormen van energiewinning en naar innovatieve manieren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Het voedingspatroon van onze samenleving verschuift ook: er is vraag naar meer plantaardig voedsel. Dit biedt kansen. We hebben behoefte aan slimme oplossingen. Aan nieuwe ideeën.

We mogen trots zijn op de Nederlandse akkerbouwers. Op hun verandervermogen, zonder ons typisch Nederlandse landschap kwijt te raken. Op de bijdrage die onze akkerbouwers leveren aan de problemen van de nieuwe tijd. De sector zit vol samenwerkers. De akkerbouwer van deze tijd werkt duurzaam, staat in goed contact met zijn omgeving en zit vol ideeën.

Op de nieuwe akker worden de grondstoffen voor nieuwe producten verbouwd: gezond voedsel, plantaardige eiwitten, duurzame ingrediënten en groene alternatieven voor fossiele grondstoffen. De nieuwe akker bloeit als nooit tevoren. Laat de akkerbouwers daarom doen waar ze al honderden jaren goed in zijn: waarde leveren uit hun akkers. Voedingswaarde. Economische waarde. Duurzame waarde. Ruimte voor de Nieuwe Akker!